Landräddningen drivs av seriösa aktörer som vill skapa en trygghetsfunktion som bygger på högkvalitativ välfärdsteknologi, anpassning och utformning. Ur det har Landräddningen fortsatt sin utveckling på vetenskapliga grunder och ingår just nu i en vetenskaplig studie.
Det är en pilotstudie i Västerås och Gävle som ska bidra till Landräddningens app är konstruerad, utvecklad och anpassad på bästa sätt för att öka användarnas trygghet. Invånarna i Västerås och Gävle är därmed de första i världen att få prova på Landräddningens fulla funktion, och där användningen av appen dokumenteras av forskare.

Läs mer om Pilotstudien i Västerås och Gävle

Läs mer om Landräddningen och vetenskapliga artiklar

Läs mer om Vetenskaplig studie verifierar