När var och en, efter egen förmåga, ställer upp och hjälper en medmänniska i någon form av nödsituation blir det ett bättre samhälle för alla. Samhällsnyttan ökar när vi gör det i organiserade former. Landräddningen är ett viktigt exempel på detta.

Medborgarna är grunden för säkerhet och trygghet i samhället. Civilförsvarsförbundet organiserar och utbildar riskmedvetna, engagerade och ansvarstagande medborgare.

Vi är en frivillig försvarsorganisation med siktet inställt på säkerhet både till vardags och vid kriser i samhället.

Civilförsvarsförbundet deltar i samhällsdebatten och är engagerat i flera organisationer för att på bästa sätt bidra till säkerheten och tryggheten. Några exempel: Forum – Idéburna organisationer med social inriktning, Hela Sverige ska leva, Brandskyddsföreningen, Svenska rådet för hjärt-lungräddning, Svenska förstahjälpen-rådet och NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande).

Civilförsvarsförbundets verksamhet:

Medlemskapet i Civilförsvarsförbundet ger möjlighet till personlig utveckling och utökad kompetens. Det är också ett uttryck för samhälleligt ansvarstagande: genom att hjälpa varandra hjälper vi oss själva.

Civilförsvarsförbundet har lokal förankring med möjlighet att bedriva verksamhet i hela Sverige. Verksamheten vilar på vår värdegrund om bland annat ansvarstagande och respekt för varandra. Alla kan vara med oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund med mera.

Civilförsvarsförbundet är verksamt sedan 1937.

Kronprinsessan Victoria är Civilförsvarsförbundets officiella beskyddare.


Kontaktperson

Publicerad den