Alla i hela Sverige kan ladda ner Landräddningens app helt kostnadsfritt och det finns ingen begränsning i hur många larm ni kan skicka till varandra eller hur många ni kan skicka larmen till.

 

Om du bor i ett område som omfattas av pilotstudien och vill kunna larma till larmcentralen för att få möjlighet att erbjudas volontärshjälp så är det fritt fram. Det är dessutom kostnadsfritt under 2018. Bästa sättet att betala för funktionen är att sprida ryktet och få fler att börja använda den. Det uppskattas av alla!

I framtiden ser vi oss tvungna att ta ut någon form av avgift för larmcentralens förmedlingstjänst. Detta då vi är mycket måna om hur funktion sköts och att den kvalitetssäkras. I larmcentralen vi samarbetar med är alla operatörer vårdutbildade och kompetensen finns tillgänglig alla årets dagar. Denna resurs kostar och även en ideell funktion måste betala. Vår nuvarande tanke är att vi i framtiden kommer ta betalt per larmsamtal eller att användare kan betala ett årsabonnemang för att kunna larma till larmcentralen flera gånger utan att debiteras varje gång. Alltså samma modell som Sjöräddningen och de flesta ideella organisationer. Men nu är det viktiga är att vi är många som börjar använda funktionen, att ni alla tycker till om hur den bör fungera, hur den kan utvecklas, vad ni är beredd att betala för att kunna larma till larmcentralen osv.

Om ni vill utnyttja ett GPS-baserat trygghetslarm eller en enklare mobiltelefon för att kunna larma via Landräddningen är detta möjligt med de telefoner som finns presenterade under rubriken Larma från enkel mobiltelefon. För detta kan en extra avgift tillkomma enligt respektive leverantörs prislista.

 

Tanken bakom en framtida prissättning

Landräddningen är en ideell rörelse som drivs med användarnas behov och en samhällsutmaning i fokus.

Verksamheten finansieras genom bidragsfinansiering, stöd från privatpersoner och stora insatser från de involverade parterna. Läs gärna mer om hur du kan stödja oss under rubriken Stöd oss.

Med denna utgångspunkt är det självklart för oss att vi ska göra funktionen så billig som möjlig för användarna, så att ens ekonomiska resurser inte avgöra vilken trygghet man kan få. Under den pågående pilotstudien undersöker vi larmanvändarnas betalningsvilja och hur vi långsiktigt ska kunna bli självfinansierande.

Den avgift som ska täcka larmcentralens arbete med volontärsmatchning är för själva förmedlingstjänsten som larmcentralen genomför och endast för att täcka kostnaderna för tekniken och larmcentralen i samband med ett larm. Volontären ersätts inte och vi tjänar heller inte några pengar på att denna gör en ideell insats.

Vi är nyfikna på alla användares syn på denna fråga och tar gärna emot er feedback, via vårt kontaktformulär på kontaktsidan.