Sedan augusti har designern Erika Bung varit engagerad hos Landräddningen för att göra funktionen tillgänglig för personer med särskilda behov. Detta görs i en Design för Alla process och kommer leda till förbättringar för alla våra nuvarande och blivande användare. Erika har mycket erfarenhet av liknande designarbete och är utbildad i interaktionsdesign på Chalmers tekniska högskola. Hennes mål är att förenkla funktionen och göra den attraktiv för fler användare. Fokus i designarbetet är på personer med kognitiva funktionshinder samt personer med synnedsättning men förbättringar kommer märkas för alla användare.

Designprocessen är i full gång och Erika är i ständigt behov av testpersoner för att utvärdera sina koncept. Är du intresserad av att bli testperson eller vill veta mer? Kontakta Erika på följande mailadress: erika.bung@landraddningen.se.


Kontaktperson

Publicerad den


Lämna en kommentar