Gunnar Degerman1low

Äldre och personer med funktionsnedsättningar är några grupper som är mer utsatta i samhället och som oftare har behov av att få stöd i olika situationer.
– Landräddningen handlar dels om det stora behovet av att känna sig trygg och att kunna få hjälp, dels om möjligheten att kunna hjälpa andra medmänniskor, säger Gunnar Degerman, omvärldsanalytiker på Sveriges Pensionärsförbund. 

Den kommunalt finansierade omsorgen fokuserar på att ge stöd i hemmet och erbjuder endast ledsagning i begränsad omfattning.

– Det behövs en funktion som gör att polis eller ambulans inte alltid behöver kopplas in via 112. Landräddningen fyller detta tomrum, säger Gunnar Degerman.

Sveriges Pensionärsförbund är en av de drivande parterna bakom Landräddningen. Gunnar Degerman arbetar som omvärldsanalytiker och ser många fördelar med organisationen.

– Många människor är förhindrade att hjälpa sina anhöriga på grund av geografiskt avstånd eller andra orsaker. Genom Landräddningen ges möjlighet att vara ersättare för andra människors anhöriga, säger Gunnar.

Det unika sätt att strukturera hela kedjan av aktiviteter som utlöses av ett larmsamtal, gör att stora förhoppningar knyts till att funktionen kommer få stor utbredning i samhället inom några år.

 


Kontaktperson

Publicerad den


Lämna en kommentar