low

Hälsohögskolan i Jönköping är en av Sveriges ledande högskolor med inriktning mot hälsa, vård och socialt arbete. Nu har man startat ett forskningsprojekt om Landräddningen där nyttan för användare och volontärer kommer att undersökas. 

– Landräddningen är en innovativ organisation som bygger på socialt engagemang och vilja att hjälpa varandra. Vår förhoppning med studien är att kunna visa hur man med små medel kan öka livskvaliteten för både användare och volontärer. Det säger Sofi Fristedt, lektor på Hälsohögskolan i Jönköping. Hon ansvarar för forskningsprojektet tillsammans med Martina Boström, doktorand på Hälsohögskolan i Jönköping.

Ökad frihet för äldre
Bakgrunden till studien är att många äldre känner sig otrygga när de vistas utomhus. I dagsläget erbjuder många kommuner traditionella trygghetslarm som endast fungerar i hemmet. Konsekvensen blir att många äldre slutar att gå ut eftersom tryggheten är begränsad till bostaden.

– Vi hoppas att Landräddningen kommer att vända på den utvecklingen och ge en ökad frihet till framför allt äldre människor och deras anhöriga, säger Sofi Fristedt.

”Man mår bra av att hjälpa andra”
Studien kommer att pågå fram till 2015. Både användare och volontärer ingår i datainsamlingen och totalt kommer cirka 800 personer att intervjuas.

– Tidigare forskning visar att man mår bra av att göra insatser för andra medmänniskor och det är precis vad Landräddningen handlar om. Det är en jättespännande studie och vi hoppas att kunna presentera de första resultaten redan om ett år, säger Sofi Fristedt.

 

 

 


Kontaktperson

Publicerad den


Lämna en kommentar