Landräddningen är en nationell stödorganisation som genom frivilliginsatser erbjuder hjälp till behövande människor utanför hemmet. Drivande bakom den ideella organisationen är Civilförsvarsförbundet, Sveriges Pensionärsförbund och företaget Posifon. Andra samarbetspartners är bland andra Högskolan i Borås och Hälsohögskolan i Jönköping.

Landräddningens syfte är att öka tryggheten för olika grupper, exempelvis äldre, personer med demenssjukdom och yngre med speciella behov. Genom frivilliginsatser ger Landräddningen möjlighet till hjälp för var och en som hamnar i utsatta lägen. Det unika är strukturen för att snabbt kunna erbjuda stöd till behövande människor på plats och att funktionen löser hela larmkedjan. Det kan ses som en utveckling av omsorgstjänsten  Mobila trygghetslarm, som nu har förbättrats och gjorts tillgänglig för fler.

Stort intresse
– Mottagandet har varit mycket positivt och intresset är stort. Landräddningen ska öka tryggheten i vardagen och fylla det tomrum som finns då varken den kommunalt finansierade omsorgen eller polis och ambulans har resurser att rycka ut och ge stöd till alla behövande, säger Henrik Essunger, verksamhetsansvarig för Landräddningen.

Genom GPS- och mobilteknik kan Landräddningen skapa trygghet för människor utanför hemmet. Funktionen bygger i stor utsträckning på den nya app som finns att ladda ned på Google play för Android-telefoner. Inom några veckor lanseras appen även för Iphone.

Som larmande kan man antingen larma via Landräddningens larm-app eller via ett mobilt trygghetslarm. Tekniken möjliggör för anhöriga och Landräddningens larmcentral att, via datorn eller mobiltelefonen, se var användaren befinner sig när han eller hon behöver hjälp och att enkelt kunna hitta till personen. Vid ett larm till larmcentralen, Trygghetscentralen i Örebro, kopplas samtalet till en larmoperatör som bedömer situationen. Därefter skickas en förfrågan till frivilliga volontärer som befinner sig i närheten eller så kontaktas någon anhörig enligt instruktioner från användaren.

Att bryta isolering
– Ett säkert och tryggt samhälle förutsätter att vi ställer upp för varandra i mer eller mindre utsatta lägen, var och en utifrån sina egna möjligheter. Landräddningen kommer att ge oss bättre möjligheter att göra det, samtidigt som den kommer att öka aktiviteten och minska isoleringen för utsatta grupper, säger Anders M Johansson, generalsekreterare i Civilförsvarsförbundet och ansvarig för Landräddningens volontärrelationer.

Ambitionen är att Landräddningens funktion ska vara tillgänglig över hela Sverige inom ett år men redan nu finns appen nedladdningsbar för alla som vill använda Landräddningen för att kunna larma till nära och kära.

Testa gör man enklast genom att registrera sig på landraddningen.com för att sedan ladda ner appen. Användaren väljer själv när och till vem eller vilka man vill delge sin position och vilka som ska ta emot ett eventuellt larm.


Kontaktperson

Publicerad den


Lämna en kommentar