Anders M Johansson_low

Med sitt innovativa upplägg, både tekniskt och organisatoriskt, är Landräddningen spännande för Civilförsvarsförbundet, som på frivillig grund bidrar till säkerheten och tryggheten i samhället. Jag är övertygad om att vi måste bli betydligt bättre på att använda hela samhällets resurser för att Sverige på ett ansvarsfullt sätt ska kunna hantera välfärdsutmaningarna. Det blir vi bara genom att samverka i vettiga kombinationer.

Civilförsvarsförbundet är en av de drivande idéburna organisationerna bakom Landräddningen. Förbundet har allt sedan starten år 1937 arbetat med ett medborgarperspektiv på frågor som gäller skydd och säkerhet. Det är nästan undantagslöst vanligt folk som råkar mest och värst illa ut i utsatta situationer. Men medborgarna har också en betydande vilja och förmåga att klara av situationer som de ställs inför. Den förmågan ökar när vi hjälper varandra.

Den enkla men samtidigt geniala tanken med Landräddningen är att du gör vad du kan för att bistå en människa i behov av hjälp. Nästa gång kan det vara du som behöver någon hjälp. Redan detta enkla och praktiska förhållningssätt gör stor skillnad när vi blir många med ett sådant förhållningssätt. Även om din insats kanske begränsar sig till att gå fram till och stanna kvar hos en människa, som av något skäl inte klarar sig på egen hand, tills någon med möjlighet att göra något mer kommer på plats kan det ha stor betydelse för den som behöver hjälp.

Så här behöver vi tänka i hela landet, oavsett geografiska och befolkningsmässiga förutsättningar. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att Landräddningen främst har en trygghetsfunktion och inte är till för att larma någon i tid och otid. Men genom att medborgarna i ökad utsträckning hjälper varandra avlastas ”blåljusfunktionerna” till förmån för dem som verkligen behöver hjälp därifrån.

Anders M. Johansson
Generalsekreterare i Civilförsvarsförbundet och ordförande i Landräddningens styrgrupp.

 


Kontaktperson

Publicerad den


Lämna en kommentar