Siv Nyberg, projektledare i Gävle

“Människor vill hjälpa varandra och nu finns förutsättningarna”

Lär känna Siv Nyberg, projektledare för Landräddningens satsning i Gävle

Efter många års arbete i kommunen och inom den ideella sektorn som hälsopedagog och projektledare har Siv Nyberg både en gedigen kunskap och ett brett nätverk för att kunna driva Landräddningens satsning och pilotprojekt i Gävle.

– Det här ligger i tiden. Människor vill hjälpa varandra och nu finns förutsättningarna till det i och med Landräddningen, säger Siv.

Siv berättar att Gävle sedan länge har en stor förebyggande verksamhet där det finns många som känner ett samhällsansvar och som gärna skulle engagera sig i Landräddningen, både som volontär och för att sprida budskapet vidare. Och även om pilotprojektet har sin bas inom Omvårdnad Gävle så poängterar Siv att satsningen omfattar hela kommunen och alla medborgare.

– Förhoppningen med projektet är att få många att se nyttan i möjligheten till att kunna finnas till för varandra, vilket är värdefullt både för individen och samhället i sin helhet, berättar Siv.

Eftersom Landräddningen bygger på ett medmänskligt engagemang innebär det att ju fler vi är som bryr oss – desto tryggare blir vi tillsammans. För att nå detta behövs många frivilliga. Förutom Gävle kommer Landräddningens satsning även vara tillgängligt och omfatta användare i de närmsta grannkommunerna: Sandviken, Ockelbo, Söderhamn, Älvkarleby, Hofors och Tierp. Ambitionen är att funktionen i nästa fas efter pilotprojektets slut 2015 ska göras tillgänglig i hela regionen.

– Allt man behöver göra är att ladda ned Landräddningens app och anmäla sig som Landräddare för att finnas tillgänglig för människor i behov av hjälp omkring dig, förklarar Siv.

Vilka aktiviteter som kommer ske inom projektets ramar håller fortfarande på att fastställas, men i de inledande faserna kommer Siv framförallt inrikta sig mot de organisationer som redan visat intresse för satsningen. Har du en idé för en aktivitet eller om du har övriga frågor är du hjärtligt välkommen att höra av dig!

 

För att komma i kontakt med Siv är kan du höra av dig via e-post eller telefon till
siv.nyberg@gavle.se respektive 026-17 73 63

 


Kontaktperson

Publicerad den


Lämna en kommentar