massa webb

Ett första verksamhetsår med ett stort antal mässor och träffpunkter är till ända. Många vill få inspiration, lära sig mer och få tips om hur ny teknik kan underlätta när man vill leva ett aktivt liv. Nu ser vi fram emot ett händelserikt och spännande 2014.

– När man känner sig trygg mår man bättre och är mer aktiv. Många användare hör av sig till oss och berättar att de har börjat gå ut och röra sig i naturen tack vare Landräddningen och användandet av mobila trygghetslarm. Det är fantastiskt, säger Henrik Essunger, initiativtagare till Landräddningen.

På mässorna tydliggörs hur behov och förutsättningar skiljer sig mellan olika människor. Många äldre skulle vilja vara mer aktiva men begränsas av att närstående inte finns i närområdet om något händer. Det kommunala stödet finns inte tillgängligt utomhus och intresset för Landräddningen har därför varit mycket stort.

I december deltog man på Näringsdepartementets digitaliseringskommission. Landräddningen hade bjudits in för att presentera sig och berätta om tankarna bakom initiativet.

 

 


Kontaktperson

Publicerad den


Lämna en kommentar