IMG_2044

Till stor glädje för alla, men särskilt för personer med särskilda behov som vill använda Landräddningens trygghetsskapande funktion. Så kan man sammanfatta Post & telestyrelsens beslut att utse Landräddningen till en av vinnarna i sin Innovationstävling.

Landräddningen har nu fått en större finansiering för att kunna anpassa funktionen utifrån de önskemål och behov som flera viktiga användargrupper har av funktionen. I ett Design för alla projekt ska funktionen förbättras utifrån önskemål hos appanvändare med synskada, personer med utvecklingsstörning eller lindrig hjärnskada t ex till följd av en Stroke. Allt för att göra appen och larmfunktionen så tillgänglig och bra som möjligt.

Utöver det ska enklare GPS-larm integreras för att se till att även personer som hellre använder sådana ska kunna känna trygghet och glädjen av att vara aktiva ute. I designprocessen ska aktiva användare medverka, anhöriga och larmmottagande följare ska också få tycka till om hur funktionen bör användas. Om leverantörer visar intresse hoppas vi även kunna integrera ett epilepsilarm.

Så det är mycket på gång och förbättringarna kommer tillgängliggöras för alla så snart vi kan under hösten/våren.

“Vi ser verkligen fram emot att göra en större användarstudie och följa personer med olika särskilda behov för att se hur de kan hjälpa oss att förbättra funktionaliteten för alla. Detta är en jättespännande möjlighet! säger verksamhetsansvarige Henrik Essunger på Landräddningen.

Om du vill veta mer om designstudien, själv vill delta eller vill veta mer om Landräddningens utveckling så är du välkommen att hör av dig på mail info@landraddningen.se eller 031-3887811

 


Kontaktperson

Publicerad den


Lämna en kommentar