Just nu pågår en fullskalig pilotstudie av Landräddningen i Västerås i nära samarbete med Västerås stad. Cirka 1000 personer ingår i studien där man testar Landräddningens funktion fullt ut med larmcentral och volontärmatchning. 

– Landräddningen är ett spännande och viktigt koncept för ökad trygghet för utsatta grupper genom frivilliginsatser. Vi vill gärna bidra till en framgångsrik utveckling för Landräddningen och har därför valt att delta i pilotstudien för att prova och utveckla konceptet, säger Mats Rundkvist, projektsamordnare, sociala nämndernas förvaltning, Västerås stad.

”Kan bidra till ökad folkhälsa”
Pilotstudien inleddes den 16 maj i år och pågår under hela 2014. Hälsohögskolan i Jönköping och Högskolan i Borås följer, dokumenterar och utvärderar användandet och utvecklingen, ur olika perspektiv.

Vi tror att den ökade tryggheten som Landräddningen innebär för dem som ansluter sig som larmanvändare kan bidra till att fler vågar vara aktiva och rörliga i samhället på egen hand, något som starkt bidrar till en ökad folkhälsa och ett större välmående. Viktiga grupper som kommer att kunna vara larmanvändare är äldre personer och personer med funktionsnedsättning, inte minst då ungdomar, men vi tror också att gemene man i olika situationer kommer att välja att öka sin trygghet genom att bli larmanvändare, säger Mats Rundkvist.

Ett viktigt steg
Även Tunstall, det ledande företaget på trygghetslösningar inom omsorgssektorn, medverkar i pilotstudien. Larm där användaren vill utnyttja möjligheten till volontärmatchning går till Tunstalls trygghetscentral i Örebro där välutbildad personal tar emot och utvärderar larmen. Tunstall har Sveriges största larmcentral som idag används av cirka 45 000 brukare i över 100 kommuner.

– Pilotstudien är förstås ett viktig steg mot den heltäckande nationella lanseringen av Landräddningen som vi siktar på att lansera under nästa år. Förstås är vi väldigt stolta över att Västerås stad, Hälsohögskolan i Jönköping och andra partners medverkar. Utfallet av studien blir viktig för Landräddningens fortsatta utveckling, säger Henrik Essunger, vd för Posifon och en av initiativtagarna till Landräddningen.

– Vi öppnar nu upp för nästa kommun eller region som vill delta i utvecklingen av funktionen och vi söker engagemang såväl från kommunens sida som från lokala ideella organisationer.

 

 


Kontaktperson

Publicerad den


Lämna en kommentar