Landräddningen är ett partnerskap

Landräddningen är en ideell organisation som syftar till att alla, oavsett ålder, livssituation och förmåga ska känna sig trygga i ett aktivt liv utanför hemmet. Landräddningen drivs av etablerade organisationer i ett idéburet ideellt-privat-offentligt partnerskap. I detta partnerskap ingår Civilförsvarsförbundet, SPF Seniorerna, Högskolan i Borås, Jönköpings University/Hälsohögskolan, företagen Posifon AB och Elicit AB som de mest aktiva parterna i ett så kallat Vinnova-projekt. Genomförda pilotprojekt har även skett i nära samarbete med Gävle kommun, klustret Future Position X, Region Gävleborg och Västerås Stad.

Ambitionen är att vi ska vara många aktörer och människor som samverkar för att skapa ett tryggare samhälle. Alla, såväl ideella organisationer och andra, som vill sprida information till sina medlemmar är välkomna att höra av sig till verksamhetsledningen för att få information och material.

 

Läs mer om Ledningen

Läs mer om Landräddningens Finansiärer

 

 

SPF_Logo_RGB 250 100elicit_color_black litenHälsohögskolan i Jönköping

 

civil_logotype dåligPosifon logo litenHögskolan i Borås