Landräddningens vision är att alla, oavsett ålder, livssituation och förmåga ska känna sig trygga i ett aktivt liv utanför hemmet.

Det visionära målet är tydligt; alla som vid något tillfälle känner otrygghet utanför hemmet ska genom Landräddningens funktion kunna få stöd för en ökad trygghet i sitt aktiva liv. Ibland kan och bör inte de offentligt finansierade larmfunktionerna rycka ut och det är där som Landräddningen ska finnas som det självklara alternativet.

Landräddningen är en främjande samhällsfunktion med det långsiktiga målet att alla ska känna sig trygga, inga försvinner och alla får snabb hjälp på plats. Vi ser ett tydligt behov av att öka det medmänskliga stödet i samhället och har därför skapat en funktion som kan erbjuda hjälp på ett strukturerat sätt.