– Vid sidan av Västerås blir Gävle den andra staden i landet att bygga upp den nya samhällsfunktionen Landräddningen. Rörelsefriheten och livskvaliteten ökar när man vet att man kan få hjälp när behovet uppstår, säger Kerstin Weivert, utvecklingschef, Omvårdnad Gävle.

Landräddningens långsiktiga målsättning att alla ska kunna känna sig trygga utomhus, antalet försvinnanden ska minimeras och alla ska få hjälp på plats där behovet uppstår.

Med ett knapptryck på mobiltelefonen kan den som anslutit sig till Landräddningen få hjälp av anhöriga eller volontärer. Kontakten förmedlas via Larmcentralen och volontärerna ställer upp om de kan.

– Vi söker efter alla som vill hjälpa sina medmänniskor oavsett om det är privatpersoner eller organisationer. Hela funktionen bygger på att frivilliga anmäler sitt intresse för att bli volontärer, säger Kerstin Weivert, utvecklingschef på Omvårdnad Gävle. Intresseanmälan sker genom att man laddar ner Landräddningens app, besöker www.landraddningen.se eller genom att kontakta kommunens volontärsamordnare på telefon 026-17 80 00.

– Vi har valt Gävle då det finns ett stort engagemang kring att använda geografisk information för att skapa samhällsnytta. Vi är måna om att utveckla Landräddningen till en bra funktion och då känns det naturligt att göra det i Gävle, säger Henrik Essunger, verksamhetsansvarig, Landräddningen.


Kontaktperson

Publicerad den