Nu bildas Landräddningen – en nationell stödorganisation som genom frivilliginsatser erbjuder hjälp till behövande människor utanför hemmet. Drivande bakom den ideella organisationen Landräddningen står bland andra Civilförsvarsförbundet, Sveriges Pensionärsförbund och företaget Posifon, som utvecklar mobila trygghetslarm. Andra samarbetspartners är bland andra Högskolan i Borås och Hälsohögskolan i Jönköping. 

Landräddningens syfte är att öka tryggheten för olika grupper, exempelvis äldre, dementa och yngre med speciella behov. Genom frivilliginsatser ger Landräddningen möjlighet till hjälp för var och en som hamnar i utsatta lägen.

– Många äldre känner sig isolerade i det egna hemmet av rädsla för exempelvis fallolyckor och att hamna i utsatta situationer. Syftet med Landräddningen är att bryta isolering, möjliggöra ett aktivt liv och att höja livskvaliteten för både användare och närstående, säger Henrik Essunger, vd för Posifon och grundare av Landräddningen.

Genom GPS- och mobilteknik kommer Landräddningen att ge trygghet för människor utanför hemmet. Tekniken möjliggör för anhöriga och Landräddningens larmcentral att, via datorn eller mobiltelefonen, se var användaren befinner sig när han eller hon behöver hjälp. För att använda tjänsten laddar man ned en app och registrerar sig. Användaren väljer själv vem eller vilka man vill delge sin position och vilka som ska ta emot ett eventuellt larm.

Vid ett larm till Landräddningens larmcentral kopplas samtalet till en larmoperatör som analyserar informationen. Därefter går en förfrågan ut till volontärer som befinner sig i närheten och som har anmält sig tillgängliga.

– Landräddningen är en ny stödjande samhällsfunktion som likt Sjöräddningen och Fjällräddningen ger stöd till personer utanför hemmet. För Landräddningens del handlar det emellertid mer om medmänskligt stöd än om avancerade räddningsinsatser och bygger på socialt engagemang och vilja att hjälpa varandra, säger Henrik Essunger.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Essunger, vd för Posifon, tfn: 0703-08 09 54, epost: henrik.essunger@posifon.se
Anders M Johansson, generalsekretare i Civilförsvarsförbundet, tfn: 0706-47 60 95,
epost: anders.m.johansson@civil.se
Gunnar Degerman, omvärldsanalytiker på Sveriges Pensionärsförbund, tfn: 08-692 32 58,
epost: gunnar.degerman@spf.se
KG Rosén, professor på Högskolan i Borås, tfn: : tfn 0733-72 22 02,  epost: kg.rosen@neoventor.se
www.landraddningen.com/

 


Kontaktperson

Publicerad den