Äldre, funktionshindrade och yngre med speciella behov är några grupper som är i stort behov av att få hjälp i vardagen utan att SOS Alarm 112 behöver kopplas in.
– Landräddningen handlar dels om det stora behovet av att känna sig trygg och i förlängningen kunna få hjälp, dels om möjligheten att kunna hjälpa andra medmänniskor, säger Gunnar Degerman, omvärldsanalytiker på Sveriges Pensionärsförbund. 

Landräddningen är en ideell organisation som genom frivilliginsatser erbjuder hjälp till behövande i situationer där den offentliga hjälpen inte behöver rycka in och där resurser ofta saknas. Bakom Landräddningen står bland andra Civilförsvarsförbundet, Sveriges Pensionärsförbund och företaget Posifon, som utvecklar mobila trygghetslarm. Övriga samarbetspartners är bland andra Högskolan i Borås och Hälsohögskolan i Jönköping.

Genom GPS- och mobilteknik kommer Landräddningen att ge trygghet till människor utanför hemmet och göra det möjligt för volontärer att hjälpa medmänniskor i närområdet. Syftet är att främja ett aktivt liv och att höja livskvaliteten hos både användare och närstående.

– Ett säkert och tryggt samhälle förutsätter att vi ställer upp för varandra i mer eller mindre utsatta lägen, var och en utifrån sina egna möjligheter. Landräddningen kommer att ge oss bättre möjligheter att göra det, samtidigt som den kommer att öka aktiviteten och minska isoleringen för utsatta grupper, säger Anders M Johansson, generalsekreterare i Civilförsvarsförbundet och ansvarig för Landräddningens volontärrelationer.

Vid ett larm till Landräddningens larmcentral kopplas samtalet till en larmoperatör som analyserar informationen. Därefter går en förfrågan ut till volontärer som befinner sig i närheten och som har anmält sig tillgängliga.

– Många människor är förhindrade att hjälpa sina anhöriga på grund av geografiskt avstånd eller andra orsaker. Genom Landräddningen ges möjlighet att vara ersättare för andra människors anhöriga, säger Gunnar Degerman.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Essunger, vd för Posifon, tfn: 0703-08 09 54, epost: henrik.essunger@posifon.se
Anders M Johansson, generalsekretare i Civilförsvarsförbundet, tfn: 0706-47 60 95,
epost: anders.m.johansson@civil.se
Gunnar Degerman, omvärldsanalytiker på Sveriges Pensionärsförbund, tfn: 08-692 32 58 , epost: gunnar.degerman@spf.se
KG Rosén, professor på Högskolan i Borås, tfn: 0733-72 22 02, epost: kg.rosen@neoventor.se
www.landraddningen.com/

 


Kontaktperson

Publicerad den