Om du vill att Landräddningen skall utvecklas i en snabbar takt så är det möjligt, med hjälp av ditt stöd.

Kom gärna med förslag på vad vi kan utveckla eller förbättra och föreslå gärna på vilket sätt du är beredd att hjälpa till.
Du når oss lättast via mail info@landraddningen.se
Vi tar tacksamt emot ekonomiskt stöd och gåvor, för att snabbare ha möjlighet att utveckla och förbättra den tekniska funktionen.
Ekonomiska bidrag ges via Civilförsvarsförbundets 90-konto, pg 90-02874 eller bg 900-2874. Skriv Landräddningen.

Ditt stöd kommer inte gå obemärkt förbi utan alla bidrag och gåvor uppmärksammas.